17. hul

Svært par 4 hul. Out of bounds langs hele venstre side af hullet. En fairwaybunker i venstre og skov i højre side. Drivet placeres i midten af fairway, hvorved træet nede ved åen ikke kommer i spil. Åen krydser fairway ca. 80 meter fra green.

holedescription