House
House

Scorekort og konverteringstabeller

130643-RGK-Baneguide -2013-TRYK-5

Konverteringstabeller

Damer:

Rød tee
Blå tee
Gul tee

Herrer:

Rød tee
Blå tee
Gul tee
Hvid tee

 

Lokale regler

1. På 3., 6., og 15. hul danner vandspejlet hazardgrænsen (gul hazard).

2. Det er tilladt at skaffe sig oplysninger om afstand ved brug af instrument, som kun kan måle afstand.

3. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Straffen for at overtræde en lokal regel:

Salgspil: 2 straffeslag
Hulspil: Tab af hul

Midlertidige lokal regler

1. Nyplantede træer med støttepæle - uanset om der er snøre her imellem - er at betragte som IKKE FLYTBAR FORHINDRING og lempelses gives efter regel 24-2.b.

2. Træflis eller gummiringe omkring træer er at betragte som UNORMALE OVERFLADEFORHOLD og lempelses gives efter regel 25-1.b.

 

3. Enkeltstående blå pæle markerer UNORMALE OVERFLADEFORHOLD inden for en afstand af 1 køllelængde fra pælen. Lempelses gives efter regel 25-1.b.

4. Fåreindhegningen er at betragte som en normal del af banen. Selve hegnet er at betragte som IKKE FLYTBAR FORHINDRING og lempelses gives efter regel 24-2.b.