House

Medlemskab

Rungsted Golf Klub tilbyder flere forskellige former for medlemskab.  Interesserede kommende medlemmer bedes udfylde et ansøgningsskema, som kan rekvireres via administrationen eller downloades her.

Ansøgning om medlemsskab skal indeholde anbefalinger fra to eksisterende medlemmer (proponenter) i klubben. Udover anbefalingen til klubben bidrager proponenterne til, at nye medlemmer introduceres til klubben og til øvrige medlemmer, som de kan mødes, træne og spille med. Det giver en god start i klubben til gavn for både de nyindtrædende medlemmer og den eksisterende medlemskreds.

Fra sæsonen 2015 har vi indført en ny alternativ indskudsstruktur, som mindsker det umiddelbare likviditetskrav ved indtræden i klubben. Vi har også indført mulighed for at prøve spillet i en periode igennem et såkaldt begyndermedlemskab.

Begyndermedlemskab 2017

Begyndermedlemskab er et nyt tiltag i Rungsted Golf Klub beregnet for de som ikke har spillet golf før - og dermed heller ikke er medlem af nogen anden klub eller på andet grundlag allerede har et DGU-kort. Begyndermedlemskabet strækker sig over en sæson og giver et godt grundlag for at stifte bekendtskab med golfsporten samt lære Rungsted Golf Klub at kende.

Der kræves ikke indskud for et begyndermedlemskab, og begyndermedlemskab tilbydes både til voksne samt børn og unge.

Begyndermedlemskabet omfatter fællestræning, lån af golfudstyr, gratis træningsbolde på driving range samt fri benyttelse af klubhus og alle vores træningsfaciliteter, herunder vores Pitch & Putt bane. I tilfælde af at der er plads på klubbens juniortræningshold, kan juniorbegyndermedlemmer tilbydes deltagelse i holdtræning sammen med klubbens øvrige juniorer.

Der er ikke krav om anbefaling fra to proponenter i forbindelse med et begyndermedlemskab, men kravet vil være gældende i forbindelse med en eventuel efterfølgende ansøgning om ordinært medlemskab. Begyndermedlemskab kan ikke forlænges udover den første sæson.

Pris:
Begyndermedlemskab, voksne (fra 19 år) kr. 2.500 (inkl. frie bolde)
Begyndermedlemskab, børn & unge (til og med 18 år) kr. 2.500 (inkl. frie bolde)

Indskud & Årligt kontingent

Ved optagelse som aktivt medlem i Rungsted Golf Klub betales et indskud samt et årligt kontingent.

Indskud:
Indskuddet for et aktivt A-medlem er kr. 40.000, dog med alternativ mulighed for at betale kr. 15.000 det første år, og kr. 5.000 om året de næste 6 år.

Ungseniorer indtil 21 år og juniorer betaler et væsentligt mindre indskud og har deres egen rateordning, således at betalingen fordeler sig fra indmeldelsesåret og frem til medlemmet fylder 29. Yderligere information herom kan fås ved henvendelse til klubbens administration.

Seniormedlemmer (70+ ved indmeldelse) kan pr. 25. juli 2017 meldes ind uden indskud. Kontingentet på denne ordning er det til enhver tid gældende kontingent for et A-medlemskab + 4.000 kr.

Kontingent 2017:
A-medlem (fra 30 år) kr. 10.750
26 - 29 år kr. 6.925
22 - 25 år kr. 4.900
Junior (til og med 21 år) kr. 3.350

Senior: kr. 14.750 (uden indskud)

Medlemskab er inkl. frie træningsbolde og lån af trolly u/b.