House

Ordens- og etiketteregler

RGK ønsker, at medlemmerne og deres gæster samt greenfee-spillere, føler sig godt tilpas i klubben. Dette forudsætter, at klubbens ordens- og etiketteregler respekteres. Det forventes, at medlemmer, såvel som gæster, altid opfører sig og handler i klubbens bedste interesse, og passer på banen samt de øvrige faciliteter. Derudover henstilles til at anvisninger fra personalet altid følges. Overtrædelse af ovenstående, kan medføre påtale og i grovere eller gentagne tilfælde advarsel, karantæne eller eksklusion.

Generelt

Mobilen skal som udgangspunkt holdes slukket eller være på lydløs. Mobiltelefoni er kun tilladt på parkeringspladsen foran klubhuset.

Klubhus og terrasse

Golfsko skal renses for jord og græs.
Golfsko er ikke tilladt i restaurantens pejsestue.
Skabene i omklædningsrummene kan frit benyttes af medlemmer og greenfeegæster under spil på banen, men skal tømmes efter endt spil, og nøglen skal efterlades i låsen.
Glas, flasker og service må ikke medbringes i omklædningsrummene.

Træningsbane og puttinggreen

Det er ikke tilladt at slå bolde over hegnet.
Undgå altid at slå bolde ind på pitch & putt banen.
Boldkurve skal sættes på plads efter brug.
Gentagne brud på regler vil medføre inddragelse af boldkort.
Indsamling af bolde på rangen må kun finde sted ved tom boldmaskine og kun under helt sikre forhold.
Der må aldrig slås fra græsset bag, foran eller mellem måtterne.
Ved spil på pitch & putt banen må kun måtterne anvendes ved udslag.
Den afgrænsede del af måtten nærmest udslagshuset er forbeholdt pro-afdelingen.
Udslag fra græs-tee er kun tilladt, når der er udlagt snore og kun indenfor disse.
Det opslåede område skal repareres grundigt med græsfrøblandingen.

Pitching-green og bunkerområde:

Alle bolde skal samles op efter brug.
Ved bunkerspil skal der tages hensyn til spillere på pitch & putt banen.
Bunkeren skal rives grundigt efter brug.

Spil på banen

Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen, og der må først spilles videre, når der er givet signal.
Der må kun benyttes træ-tees.
Nedslagsmærker på greens skal rettes op, og opslået tørv på fairway skal genplaceres.
Bunkers skal rives, og riven placeres i bunkeren.
Vogne må ikke køres eller trækkes ind over teesteder, greens og bunkers - eller mellem greens og bunkers.
Scootere er kun tilladt efter dispensation fra bestyrelsen og forudsætter forevisning af lægeerklæring.
Der må ikke drives fra 12. og 17. tee, når tog passerer.
Der må ikke spilles, når publikum passerer på de offentlige stier ved 4., 7. og 11. hul.
Banen må ikke anvendes til træning, herunder greens og bunkers.

Det påbydes at alle er med til at hindre unødige forsinkelser på banen:

Hold tempo - især når der er mange spillere.
Begræns dine prøvesving.
Vink uopfordret igennem, så snart det er klart, at de efterfølgende spillere går hurtigere, og hullet foran er frit.
Vink igennem før søgning efter en forsvundet bold påbegyndes. (Dette kan ikke tilbagekaldes, selv om bolden findes).
Placér så vidt muligt altid golfbag'en ideelt i forhold til næste teested.
En runde bør ikke tage mere end 3 timer og 55 minutter.

Dress code:

Polo-shirts og skjorter med ærmer (damer må spille i polo-shirts uden ærmer).
Golfshorts eller lange bukser.
Sokker/strømper.
Golfsko.