Juniorteamet i Rungsted Golf Klub

Juniorteamet består af ca. 90 juniorer under 18 år og der er ialt ca. 125 under 21 år.

Målsætning

Den overordnede målsætning er hele tiden at skabe et godt fundament for at udvikle dygtige, glade golfspillere.

Såvel det sportslige og det sociale aspekt vægtes højt, for at opnå størst mulig motivation hos juniorerne.
Det er vigtigt at skabe nogle trygge rammer, hvor juniorerne – på tværs af alder og køn – kan finde gode venskaber.
Det skal være både sjovt og rart  at komme i klubben, og der skal hele tiden være spændende udfordringer, som kan udvikle juniorernes spillemæssige færdigheder.

Juniorudvalg

Juniorudvalget består af 3-4 personer, som arbejder 100 % frivilligt , i samarbejde med klubbens 2 pro’er , sportsudvalget og klubbens sekretær.
Der er løbende over sæsonen brug for forældrehjælp til at udføre mindre, afgrænsede arbejdsopgaver.

Aktiviteter

Der er over sæsonen rigtig mange aktiviteter for juniorerne – her kan bl.a. nævnes; Åbningsmatch, Påsketræningslejr og match, Boldopsamling med konkurrence, Junioruge (uge 26 i 2017) en fantastisk uge med ca. 60 juniorer, som spiller golf fra morgen til aften, Hold-træning, Sommerferietræning, Efterårsferietræning og match,  Efterårs- og Vinter- arrangement, Afslutningsmatch, Vintertræning, golftræning og fysisk træning i de naturskønne nærtliggende områder, golfture til andre baner, m.v. Derudover er der masser af klub- og juniorturneringer over sæsonen.

Kaniner spiller mandage over sæsonen, og der er en juniorturnering (Fredags Tour) fredage i sæsonen – med fællesspisning.

Desuden spilles der Elite turnering onsdage over sæsonen.

Sponsorer

Gennem de seneste år har vi fået en fantastisk opbakning fra sponsorer, som gerne vil være med til at bakke op, og bidrage til at udvikle juniorerne – både socialt og sportsligt.

Yderligere information

Kontakt venligst Klubsekretær Mette Bundgaard på telefon 4586 3444.