Stormene sætter deres præg på vinterarbejdet

De kraftige storme i sidste og forrige uge er ikke gået helt upåagtet hen over bane og klubhus.

Da klubbens medarbejdere mødte ind mandag morgen, var resultatet af søndagens storm meget synligt. Vores 18 meter høje flagstang var knækket og lå henover puttinggreen, tagsten havde løsnet sig, opslagstavlen på starterhuset var blæst af og lå ved køkkenet bagindgang og en af stolene ved starterhuset lå brækket ved 18. green. Personalet fik hurtigt ryddet op, demonteret flagstangen og lagt tagstenene tilbage på deres rette plads.

På banen er der væltet eller skadet ca. 30-40 træer i de 2 kraftige storme, og vore greenkeepere er gået i gang med det omfattende arbejde med at fjerne og beskære disse. Et af de mere alvorlige er, at den strategiske sølvbirk til venstre for 8. green næsten flækkede og hældte faretruende ind over fairway. Fældning er uundgåelig og der vil blive arbejdet på genplacering af erstatningstræer i området.

birk-8-hul-no1-web

Vi har også måttet fælde træerne mellem 2. green og 3. tee idet disse var sygdomsramte. Disse vil ligeledes blive erstattet med andre træer, så der bliver lidt karakter i området.

15. hul lukkes 12. december for alt spil!

Vi har nu fået de nødvendige tilladelser til at tømme søen på 15. hul, så vi kan komme i gang med at skifte palisadevæggen mod green og etablere en decideret søbred på det resterende stykke mod teestedet og langs venstre side. Arbejdet forventes at vare vinteren over og såfremt vejrguderne er med os være færdigt til sæsonstarten. Vi har samtidigt flyttet 16. teested til ca. midt fairway, således at man kan gå direkte fra 14. green til 16 fairway og spille den resterende del af 16. hul som et langt par 3 hul eller et kort par 4 - alt efter smag og behag.