House

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen
Formand: Morten Eldrup-Jørgensen
Næstformand og Hon. Sekretær: Tom Ahrenst
Hon. Kasserer: Anders Lassen
Niels Madsen
Nicolai Petri
Bettina Bernhoft
Kristine Ladekarl Bengtsson
Lars Svensson
Preben Iversen


Udvalg:
   
Baneudvalg:
Tom Ahrenst (formand)
Nicolai Petri
Thomas Bjerrum
Ian Tomlinson
Anders Møller (adm)

Begynderudvalg (Kaninklubben):
Mette Bundgaard        

RGK Medlemsblad:
Bettina Bernhoft (formand)
Anders Møller (adm)
Charlotte Strøm (redaktør)
Helle Rørbæk
Helle Warnøe
Ib Ussing Andersen
Charlotte von Haffner
Susanne Dyrbye (foto og layout)
Vivian Timmermann

Husudvalg:
Niels Madsen (formand)
Mette Bundgaard (adm)
Kristine Ladekarl

Kommunikationsudvalg:
Bettina Bernhoft (formand)
Anders Møller (adm)

 

 

Udvalg:
Medlemsudvalg:
Morten Eldrup-Jørgensen (formand)
Tom Ahrenst
Mette Bundgaard (adm)  

Sponsorudvalg:
Kristine Ladekarl Bengtsson (formand)
Lars Svensson
Anders Møller (adm)

Juniorudvalg:
Louise Kistrup (formand)
Birthe Normann
Anders Maqving Kjeldsen
Jannik Bolinder
Anders Møller (adm)

Restaurationsudvalg:
Kristine Ladekarl Bengtsson (formand)
Lars Svensson  
Mette Bundgaard (adm)                 

Turnerings- og handicapudvalg:
Preben Iversen (formand)
Hans Stenderup (baneansvarlig)
Knud Colov
Sten Warburg
Anders Lassen
Hans Christian Colov
Tim Nellemann
Kristine Ladekarl Bengtsson
Leif Bengtsson
Peter Fogh
Jørgen Linthoe
Anne Lange
Jørgen Scheel
Henrik Bie-Olsen