House

Kontingent 2017

A-medlem (30+) DKK 10.750,-
Senior (70+) DKK 14.750
Hverdag 80+ (flex) DKK 6.725,-
26-29 år DKK 6.925,-
22-25 år DKK 4.900,-
Junior til 21 år DKK 3.350,-
   
Flex 15-21 år DKK 1.400,-
Flex 22-25 år DKK 2.600,-
Flex 26-29 år     DKK 3.900,-
   
Passiv II (26+) DKK 2.800,-
Passv Junior til 21 år  DKK 925,-
Passiv 22-25 år DKK 1.625,-
Passiv I (Bridge/træning) DKK 2.200,-
   
Tilkøb boldkort
ikke aktivt medlem
DKK 325,-
   
Indskud Senior DKK 40.000,-
Indskud Senior -
Betalt over syv år
(DKK 15.000,-
+ 6*5.000,-)
DKK 45.000,-
   
Indskud jr. -14 år DKK 20.000,-
Indskud jr. -18 år DKK 24.000,-
Indskud jr. -21 år DKK 32.000,-
Indskud for juniorer 
fordeles frem til det
29 år
 

I henhold til klubben vedtægter §3, stk. 4, skal skift af medlemskategori være meddelt administrationen skriftligt senest ultimo året.

Medlemskategorier

Aktive medlemskaber:

Køb af boldkort til driving rangen er obligatorisk for alle aktive medlemskaber. Spil på banen forudsætter at spilletilladelse/Det Grønne Kort er opnået. Der gælder regler for booking af starttider på GolfBox, afhængig af spillerens handicap. Max. Spillehandicap i en bold er 108.

A-medlem 30+

Et A-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox, fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter samt stemmeret på klubbens generalforsamling. Et A-medlem må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris.

Seniormedlem 70+ (uden indskud)

Seniormedlemskabet giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox, fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter samt stemmeret på klubbens generalforsamling. Et seniormedlem må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris.

Hverdag 80+

Et Hverdag 80+ medlemskab er et flex-medlemskab som giver begrænset spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox samt fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter. Der må kun spilles på hverdage, og der kan alene bookes starttider frem til kl. 14:00. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris. Kan kun anvendes af spillere over 80 år.

26/29 år

Et 26/29 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox, fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter samt stemmeret på klubbens generalforsamling. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris.

22/25 år

Et 22/25 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox, fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter samt stemmeret på klubbens generalforsamling. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris.

Junior til 21 år

Et junior til 21 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox samt fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter. Juniorer må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris. Juniorer har stemmeret på generalforsamlingen når de er fyldt 18 år.

Flex-medlemskaber:

Flex-medlemmer kan ikke deltage på klubbens hold i DGU turneringer, men har adgang til deltagelse i klubbens egne turneringer.

Flex 15-21 år

Et Flex 15-21 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox samt fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter. Et Flex 15-21 år medlemskab indeholder tre greenfeebilletter til Rungsted Golf Klub, og ønskes yderligere spil på banen kan greenfee tilkøbes til gæstepris. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris. Boldkort kan tilkøbes.

Flex 22-25 år

Et Flex 22-25 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox samt fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter. Et Flex 22-25 år medlemskab indeholder tre greenfeebilletter til Rungsted Golf Klub, og ønskes yderligere spil på banen kan greenfee tilkøbes til gæstepris. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris. Boldkort kan tilkøbes.

Flex 26-29 år

Et Flex 26-29 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox samt fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter. Et Flex 26-29 år medlemskab indeholder tre greenfeebilletter til Rungsted Golf Klub, og ønskes yderligere spil på banen kan greenfee tilkøbes til gæstepris. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris. Boldkort kan tilkøbes.

Flex Udenøs

Et Flex Udenøs-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox samt fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter. Spilleren betaler gæstepris for spil på banen. Når der er spillet et vist antal gange og summen af betalt gæstegreenfee udligner differencen mellem et A-medlemskab og et Flex Udenøs, kan der spilles resten af sæsonen uden beregning. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris. Kan kun anvendes af medlemmer bosiddende uden for Sjælland/Amager. Boldkort kan tilkøbes.

Passive medlemskaber:

Passive medlemmer af Rungsted Golf Klub har ikke spilleret eller stemmeret. Passive medlemskaber, med undtagelse af Passiv I, er tidbegrænsede til 2 år. Der kan søges dispensation til forlængelse af passivperiode.

Passiv I

Passiv I-medlemskab kan opnås af ansøgere der alene ønsker at anvende klubbens træningsfaciliteter, restaurant eller deltage i bridgeklubber i klubben. Der betales ikke indskud til klubben. Ønskes et aktivt medlemskab af klubben betales indskud. 

Passiv II

Passiv II-medlemskab kan alene opnås af medlemmer der er aktive medlemmer i klubben, men som af en eller anden årsag ønsker at holde en ”pause” i golfspillet. Medlemmer kan komme tilbage til aktivt medlemskab mod at betale op til dette. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, jf. vedtægterne, at udsætte optagelse til aktivt medlemskab såfremt der er opført mere end 1050 aktive medlemmer. Passiv II medlemmer kan frit benytte klubbens træningsfaciliteter, pitch & putt banen samt restauranten. Ved overgang til passivt medlemskab mistes spilleretten, og der kan således ikke forventes adgang til spil på øvrige baner, ud over pay&play-baner. 

Passiv Junior

Passiv Junior-medlemskab kan vælges af medlemmer der er aktive juniormedlemmer i klubben, men som af en eller anden årsag ønsker at holde en ”pause” i golfspillet. Den aftalte indskudsplan opretholdes i perioden. Ved udgangen af det år man er fyldt 22 år overføres medlemmet til Passiv 22-25 år. Medlemmer kan komme tilbage til aktivt medlemskab mod at betale op til dette. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, jf. vedtægterne, at udsætte optagelse til aktivt medlemskab såfremt der er opført mere end 1050 aktive medlemmer. Passiv junior medlemmer kan frit benytte klubbens træningsfaciliteter, pitch & putt banen samt restauranten. Ved overgang til passivt medlemskab mistes spilleretten, og der kan således ikke forventes adgang til spil på øvrige baner, ud over pay&play-baner.

Passiv 22-25 år

Passiv 22-25 år-medlemskab kan vælges af medlemmer der er aktive 22-25 år medlemmer i klubben, men som af en eller anden årsag ønsker at holde en ”pause” i golfspillet. Den aftalte indskudsplan opretholdes i perioden. Ved udgangen af det år man fylder 26 år overføres medlemmet til Passiv II. Medlemmer kan komme tilbage til aktivt medlemskab mod at betale op til dette. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, jf. vedtægterne, at udsætte optagelse til aktivt medlemskab såfremt der er opført mere end 1050 aktive medlemmer. Passiv 22-25-medlemmer kan frit benytte klubbens træningsfaciliteter, pitch & putt banen samt restauranten. Ved overgang til passivt medlemskab mistes spilleretten, og der kan således ikke forventes adgang til spil på øvrige baner, ud over pay&play-baner.