House

Tidsbestilling

Tidsbestilling sker via GolfBox.

Handicapkrav, starttider og spillebegrænsninger
Handicapregler for aktive medlemmer:

Op til og med hcp 36,0:   Ingen begrænsninger
Hcp 36,1 - 54: Efter kl. 12.00
weekends og helligdage
Hcp 54,1 og derover Efter kl. 18:00
alle dage og sammen
med A-medlem (max. hcp 36).
Skal spille fra rød tee.
Spillebevis skal være opnået.

Max. spillehandicap i en bold: 108.

Handicapkrav for greenfee-spillere og gæster: Hcp 30,0.

Passive medlemmer har ret til at benytte alle klubbens faciliteter bortset fra banen.

Starttider

Hver anden tid kan reserveres op til 8 dage i forvejen:

  • Online via GolfBox
  • På touchscreen i administrationsgangen
  • På telefon 45 86 34 44
  • Via e-mail til info@rungstedgolfklub.dk
  • Ved fremmøde på kontoret eller i proshoppen

Der kan kun reserveres én starttid pr. dag pr. medlem.

To-bolde og tre-bolde skal respekteres i bookingsystemet.

Mellemtider

  • Hver anden tid kan ikke reserveres
  • Første ledige mellemtid fås ved personligt fremmøde på dagen
  • Der kan bookes mellemtider en time frem ved henvendelse i receptionen

Starttider kan reserveres i tidsrummet

  • På hverdage mellem kl. 8:30 og 18:00. Herefter er der boldrende
  • Weekends & helligdage mellem kl. 8:30 og 16:00. Herefter boldrende

Før kl. 8:30 må der kun gå single- eller 2-bolde ud.

En spiller må kun have én bold i boldrenden og spilleren skal opholde sig i umiddelbar nærhed af boldrende og 1. tee.

Afbud

Tiden skal afbestilles i GolfBox i bedst mulig tid, så tiden er ledig for andre spillere. Retten til tiden udløber fem minutter før tee off. Undladelse af afmelding kan medføre inddragelse af retten til starttidsbestilling.

Single-spillere

Det er tilladt at booke singletider, men singlebold har ingen rettigheder
Andre spillere kan booke sig på tider booket af kun én spiller.

Øvrige regler

- Start fra 10. tee må kun ske, når der er frit på 9. hul og i så fald uden rettigheder.

- I private matcher må der max. spilles fourballs.

- Kun i foursome er det tilladt to spillere at være fælles om én bag.

- Der opkræves pre-booking gebyr ved booking af private grupper (min. tre tider) – kr. 50,- for private (også for gæste greenfee) og kr. 150,- for firmaer