Kontingenter 2021
I alle kontingenter i Rungsted Golf Klub er inkluderet:
- Fri adgang til alle faciliteter
- Frie træningsbolde

I de aktive kontingenter tillige:
- Fri brug af trolleys
- Mulighed for at tage tre gæster med til reduceret pris i egen bold

Restaurant:
Som medlem i Rungsted Golf Klub er der desuden eksklusiv ret til at benytte klubbens restaurant, som kun er forbeholdt medlemmer og gæster i klubben.

Indskud 2021
Ved optagelse som aktivt medlem i Rungsted Golf Klub betales et indskud.

Indskuddet for et aktivt A-medlem er kr. 40.000, dog med alternativ mulighed for at betale seks afdrag af DKK 7.500 de første seks år.

Junior indtil 21 år samt unge op til 29 år betaler et væsentligt mindre indskud og har deres egen rateordning, således at betalingen fordeler sig i rater fra indmeldelsesåret.

For nye indmeldte gælder, at vi har et familieindskud, hvor der gives kr. 10.000 i rabat på den ene voksen samt halv pris på barn/børns (op til 18 år) indskud.

Yderligere information herom kan fås ved henvendelse til klubbens administration.

A-medlem (30+) DKK 12.400
Fuldtid 70+ (uden indskud) DKK 16.400
Hverdag 80+ (flex) DKK 7.500
26-29 år DKK 7.600
22-25 år DKK 5.400
Junior til 21 år DKK 3.700

Flex 15-21 år DKK 1.600
Flex 22-25 år DKK 2.950
Flex 26-39 år DKK 4.550

Passiv II DKK 3.000
Passiv Junior til 21 år DKK 1.000
Passiv 22-25 år DKK 1.750

Træningsmedlemskab DKK 3.000
Indskud senior DKK 40.000
Indskud senior afdrag over seks år DKK 45.000
Indskud junior til 21 år DKK 20.000
Indskud 22-25 år DKK 25.000
Indskud 26-29 år DKK 30.000
Familieindskud
To voksne og min. et barn
Kontakt os
(c) Rungsted Golfklub 2018