Kontingenter 2022
I alle kontingenter i Rungsted Golf Klub er inkluderet:
- Fri adgang til alle faciliteter
- Frie træningsbolde

I de aktive kontingenter tillige:
- Fri brug af trolleys
- Mulighed for at tage tre gæster med til reduceret pris i egen bold

Restaurant:
Som medlem i Rungsted Golf Klub er der desuden eksklusiv ret til at benytte klubbens restaurant, som kun er forbeholdt medlemmer og gæster i klubben.

Indskud 2022
Ved optagelse som aktivt medlem i Rungsted Golf Klub betales et indskud.

Indskuddet for et aktivt A-medlem er kr. 40.000, dog med alternativ mulighed for at betale seks afdrag af DKK 7.500 de første seks år.

Junior indtil 21 år samt unge op til 29 år betaler et væsentligt mindre indskud og har deres egen rateordning, således at betalingen fordeler sig i rater fra indmeldelsesåret.

Yderligere information herom kan fås ved henvendelse til klubbens administration.

A-medlem (30+) DKK 13.500
Fuldtid 70+ (uden indskud) DKK 17.500
Hverdag 80+ (flex) DKK 8.100
26-29 år DKK 8.200
22-25 år DKK 5.800
Junior til 21 år DKK 4.000

Flex 15-21 år DKK 1.725
Flex 22-25 år DKK 23.200
Flex 26-39 år DKK 4.900

Passiv II DKK 3.200
Passiv Junior til 21 år DKK 1.075
Passiv 22-25 år DKK 1.900

Træningsmedlemskab DKK 4.000
Indskud senior DKK 40.000
Indskud senior afdrag over seks år DKK 45.000
Indskud junior til 21 år DKK 20.000
Indskud 22-25 år DKK 25.000
Indskud 26-29 år DKK 30.000
(c) Rungsted Golfklub 2018