Måned Spilledato Tidspunkt Turnering Aktivitet
MARTS Søndag 27. marts Kl. 15:00 (kanon) Junior Åbningsturnering Juniorturnering
APRIL  Søndag 24. april Kl. 09:00 (kanon) RGK Åbningsturnering Klubturnering
MAJ Søndag 1. maj Kl. 08:00 og 13:00 5. maj pokalen Tavlematch
  Lørdag 7. maj Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 8. maj Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Lørdag 21. maj kl. 12.00 Damer mod herrer match (NY) Klubturnering
 Juni Lørdag 4. juni Kl. 08:30 Ladies Cup og Rungsted Pokalen kval Tavlematch
  Søndag 5. juni Kl. 08:00 og 13:00 Ladies Cup og Rungsted Pokalen finaler Tavlematch
  Mandag 6. juni Kl. 09:00 (kanon) Werners Tallerken Klubturnering
  Lørdag 11. juni Kl. 08:00 Klubmesterskaber Foursome Klubmesterskaber 2022
  Søndag 12. juni Kl. 08:00 Klubmesterskaber Foursome Klubmesterskaber 2022
  Lørdag 18. juni Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 19. juni Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Lørdag 25. juni Kl. 13.00 RGK Put Mesterskab Klubturnering
  Søndag 26. juni Kl. 08:30 Familieturnering (åben) Åben klubturnering
JUNI-JULI  27. juni til 1. juli Hele dagen RGK Junioruge 2022 Junioruge
AUGUST 1. - 6. august Div. tidspunkter RUNGSTED UGEN 2022  
  Mandag 1. august Kl. 09:00 (kanon) Eagle Club Invitationsturnering (åben) Rungsted Uge
  Tirsdag 2. august Kl. 09:00 (kanon) Laudrup Vin - Greensome Rungsted Uge
  Onsdag 3. august Kl. 09:30 Laudrup Vin - Ægteskabsturnering (åben) Rungsted Uge
  Torsdag 4. august Kl. 13:00 Laudrup Vin - Ægteskabsturnering (finaler) Rungsted Uge
  Torsdag 4. august kl. 14.00 30+ Sramble Rungsted Uge
  Fredag 5. august Kl: 09:00 RGK Open - stableford og slagspil (åben) Rungsted Uge
  Lørdag 6. august Kl: 09:00 (kanon) Rungsted Ugens Scramble Rungsted Uge
  Lørdag 13. august Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 14. august Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Lørdag 27. august Kl. 08:00 og 13:00 Klubmesterskaber slagspil herrer/damer Klubmesterskaber 2022
  Søndag 28. august Kl. 08:00 Klubmesterskaber slagspil herrer/damer Klubmesterskaber 2022
 SEPTEMBER Lørdag 3. september Kl. 08:00 Klubmesterskaber slagspil jun/sen/vet/su Klubmesterskaber 2022
  Søndag 4. september Kl. 08:00 Klubmesterskaber slagspil jun/sen/vet/su  Klubmesterskaber 2022
  Lørdag 17. september Kl. 08:00 og 13:00 Klubmesterskaber hulspil H/D/sen/vet/su Klubmesterskaber 2022
  Søndag 18. september Kl. 08:00 og 13:00 Klubmesterskaber hulspil H/D/sen/vet/su Klubmesterskaber 2022
  Lørdag 24. september Kl. 08:30 Dr. Alexandrines vandrepokal kval Klubturnering
  Søndag 25. september Kl. 08:30 Dr. Alexandrines vandrepokal finale Klubturnering
OKTOBER Lørdag 1. oktober Kl. 09:00 Efterårsfourball R1 Tavlematch
  Søndag 2. oktober Kl. 09:00 Efterårsfourball kvartfinaler Tavlematch
  Lørdag 8. oktober Kl. 09:00 Efterårsfourball semifinaler Tavlematch
  Søndag 9. oktober Kl. 09:00 Efterårsfourball finale Tavlematch
  Søndag 30. oktober Kl. 10:00 (kanon) NordicGolfers.com afslutningsturnering Klubturnering

 Bestyrelsen og turneringsudvalget kan foretage ændringer i programmet.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TURNERINGSBETINGELSER I RGK:

Tilmelding til en turnering:
Skal ske via GolfBox eller personlig henvendelse i receptionen.

Startlister:
Offentliggøres i Golfbox og opsættes senest dagen før turneringen kl 12:00.

Ingen spiller må rette i startlisten. Rettelser kan alene foretages af klubsekretariatet eller turneringsledelsen.

Afbud:
Må kun finde sted til klubsekretariatet eller turneringsledelsen.

Afbud afgivet efter offentliggørelse af startlisten fritager ikke den tilmeldte for turneringsfee. Deltagelse i efterfølgende turneringer kan først finde sted, når indbetaling af turneringsfee er foretaget.

Udeblivelse:
Uden gyldigt afbud - kan medføre karantæne fra en eller flere turneringer. Turneringsfee skal indbetales snarest. (Se under afbud).

Indsættelse af reserver:
I slagspilsturneringer kan der indsættes reserver efter turneringsledelsens skøn.

Scorekort:
Skal være afhentet senest 15 min. før start. Spilleren skal være spilleklar ved 1. tee (på puttinggreen) senest 5 min. før start. Såfremt dette ikke overholdes, kan spilleren fratages retten til at starte i turneringen.

Scorekort skal afleveres til turneringsledelsen uden unødig forsinkelse efter rundens afslutning.

Langsomt spil:
Såfremt en gruppe har tabt, eller er ved at tabe et helt hul i forhold til gruppen foran, er turneringsledelsen berettiget til at give spillerne en advarsel og meddele at de er sat under særlig observation i relation til golfregel 6-7 om unødig forsinkelse. Straffen i slagspil for overtrædelse af golfregel 6-7 er 2 straffeslag, og ved gentagelse, diskvalifikation.

Lige resultat:
Såfremt intet andet fremgår af turneringsbetingelserne, afgøres lige resultater i turneringer afviklet efter slagspilsreglerne efter den matematiske metode, dvs. bedste resultat på de sidste 9 huller, de sidste 6 huller, de sidste 3 huller, sidste hul. Hvis stadig lige: Lodtrækning.

Ved matcher afviklet efter hulspilsreglerne afvikles lige resultat ved Sudden Death.


Påklædning:
Turneringsledelsen kan nægte en spiller starttilladelse, såfremt det skønnes, at klubbens påklædningsregulativ er væsentligt tilsidesat.

Mobiltelefoner:
Spilleren bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrrer andre spillere. Sker dette, og finder turneringsledelsen, at spilleren herved er skyldig i et alvorligt brud på etikettereglerne, kan den diskvalificere spilleren efter regel 33.7. 

Lokale regler (udover de på scorekortet anførte):
Vil til daglig fremgå af hovedtavlen. På turneringsdage vil de lokale regler være ophængt i starterhuset.

Afbrydelse af spillet:
Såfremt turneringsledelsen skønner det nødvendigt (f.eks. storm eller oversvømmelse af greens), kan den suspendere spillet, og spillerne skal i så fald følge regel 6-8b. Signalet vil være to tæt på hinanden fulgte trut fra et tågehorn, udført flere steder på banen. Såfremt der er fare for lynnedslag vil signalet være fire tæt på hinanden fulgte trut fra et tågehorn flere steder på banen, og spillerne skal i så fald indstille spillet øjeblikkeligt. Ved afbrydelse af spillet skal spillerne forblive i området til spillet genoptages eller andet bestemmes af turneringsledelsen.

Spillerne må ikke genoptage spillet, førend turneringsledelsen har givet tilladelse hertil, hvilket vil ske ved et langtrukket trut fra et tågehorn flere steder på banen.

Overholdelse af tidsfrister:
Spillernes opmærksomhed henledes på vilkårene i turneringsbetingelserne for overholdelse af tidsfrister i klubbens gennemgående hulspilsmatcher og overtrædelse heraf.

I øvrigt:
Erindres om handicapreglerne for regulering af handicap, dvs. at handicapregulering såvel nedad som opad er gældende fra det øjeblik runden er færdigspillet, uanset om runden er registreret i GolfBox. Kun spillere med EGA-handicap reguleres.

Protester:
Protester, der indgives i henhold til regel 34-1 undtagelser, skal indgives senest på den femte dag efter slagspilsturneringens afslutning.

Turneringsudvalget (redigeret juli 2013)

(c) Rungsted Golfklub 2018