Måned Spilledato Tidspunkt Turnering Aktivitet
         
APRIL  Søndag 16. april Kl. 09:00 (kanon) B & O Vedbæk - RGK Åbningsturnering Klubturnering
MAJ Lørdag 6. maj Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 7. maj Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 14. maj Kl. 08:00 og 13:00 5. maj pokalen Tavlematch
  Lørdag 27. maj Kl. 11:30 Ladies Cup og Rungsted Pokalen kval Tavlematch
  Søndag 28. maj Kl. 08:00 og 13:00 Ladies Cup og Rungsted Pokalen finaler Tavlematch
  Mandag 29. maj Kl. 09:00 (kanon) Werners Tallerken - BMW Invitational Klubturnering
 Juni Mandag 5. juni Kl. 09:00 Tvekampen Klubturnering
  Lørdag 10. juni Kl. 08:00 Klubmesterskaber Foursome Klubmesterskaber 2023
  Søndag 11. juni Kl. 08:00 Klubmesterskaber Foursome Klubmesterskaber 2023
  Lørdag 17. juni Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 18. juni Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 25. juni Kl. 08:30 Familieturnering (åben) Åben klubturnering
  26. til 30. juni Hele dagen RGK Junioruge 2023 Junioruge
AUGUST 31. juli - 5. august Div. tidspunkter RUNGSTED UGEN 2023 Rungsted Uge
  Mandag 31. juli Kl. 09:30 (kanon) Eagle Club Invitationsturnering (åben) Rungsted Uge
  Tirsdag 1. august Kl. 09:30 (kanon) Otto Suenson Vin - Greensome Rungsted Uge
  Onsdag 2. august Kl. 08:00 Otto Suenson Vin - Ægteskabsturnering (åben) Rungsted Uge
  Torsdag 3. august Kl. 08:00 og 13:00 Otto Suenson Vin - Ægteskabsturnering (finaler) Rungsted Uge
  Torsdag 3. august kl. 14.30 30+ Sramble Rungsted Uge
  Fredag 4. august Kl. 08:00 RGK Open - stableford og slagspil (åben) Rungsted Uge
  Fredag 4. august Kl. 16:00 (kanon) RGK Put Mesterskab Rungsted Uge
  Lørdag 5. august Kl. 09:30 (kanon) Rungsted Ugens Scramble - "By ZWILLING" Rungsted Uge
  Lørdag 12. august Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 13. august Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Lørdag 26. august Kl. 08:00 og 13:00 Klubmesterskaber slagspil herrer/damer Klubmesterskaber 2023
  Søndag 27. august Kl. 08:00 Klubmesterskaber slagspil herrer/damer Klubmesterskaber 2023
 SEPTEMBER Lørdag 2. september Kl. 08:00 Klubmesterskaber slagspil jun/sen/vet/su Klubmesterskaber 2023
  Søndag 3. september Kl. 08:00 Klubmesterskaber slagspil jun/sen/vet/su  Klubmesterskaber 2023
  Lørdag 9. september Kl. 08:00 Dr. Alexandrines vandrepokal kval Klubturnering
  Søndag 10. september Kl. 08:00 Dr. Alexandrines vandrepokal finale Klubturnering
  Lørdag 23. september Kl. 08:30 og 13:30 Klubmesterskaber hulspil H/D/sen/vet/su Klubmesterskaber 2023
  Søndag 24. september Kl. 08:30 og 13:30 Klubmesterskaber hulspil H/D/sen/vet/su Klubmesterskaber 2023
OKTOBER Lørdag 7. oktober Kl. 08:30 Efterårsfourball R1 Tavlematch
  Søndag 8. oktober Kl. 08:30 Efterårsfourball kvartfinaler Tavlematch
  Lørdag 14. oktober Kl. 08:30 Efterårsfourball semifinaler Tavlematch
  Søndag 15. oktober Kl. 08:30 Efterårsfourball finale Tavlematch
  Søndag 29. oktober Kl. 10:00 (kanon) NordicGolfers.com - RGK Afslutningsturnering Klubturnering

 Bestyrelsen og turneringsudvalget kan foretage ændringer i programmet.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TURNERINGSBETINGELSER I RGK:

Tilmelding til en turnering:
Skal ske via GolfBox eller personlig henvendelse i receptionen.

Startlister:
Offentliggøres i Golfbox og opsættes senest dagen før turneringen kl 12:00.

Ingen spiller må rette i startlisten. Rettelser kan alene foretages af klubsekretariatet eller turneringsledelsen.

Afbud:
Må kun finde sted til klubsekretariatet eller turneringsledelsen.

Afbud afgivet efter offentliggørelse af startlisten fritager ikke den tilmeldte for turneringsfee. Deltagelse i efterfølgende turneringer kan først finde sted, når indbetaling af turneringsfee er foretaget.

Udeblivelse:
Uden gyldigt afbud - kan medføre karantæne fra en eller flere turneringer. Turneringsfee skal indbetales snarest. (Se under afbud).

Indsættelse af reserver:
I slagspilsturneringer kan der indsættes reserver efter turneringsledelsens skøn.

Scorekort:
Skal være afhentet senest 15 min. før start. Spilleren skal være spilleklar ved 1. tee (på puttinggreen) senest 5 min. før start. Såfremt dette ikke overholdes, kan spilleren fratages retten til at starte i turneringen.

Scorekort skal afleveres til turneringsledelsen uden unødig forsinkelse efter rundens afslutning.

Langsomt spil:
Såfremt en gruppe har tabt, eller er ved at tabe et helt hul i forhold til gruppen foran, er turneringsledelsen berettiget til at give spillerne en advarsel og meddele at de er sat under særlig observation i relation til golfregel 6-7 om unødig forsinkelse. Straffen i slagspil for overtrædelse af golfregel 6-7 er 2 straffeslag, og ved gentagelse, diskvalifikation.

Lige resultat:
Såfremt intet andet fremgår af turneringsbetingelserne, afgøres lige resultater i turneringer afviklet efter slagspilsreglerne efter den matematiske metode, dvs. bedste resultat på de sidste 9 huller, de sidste 6 huller, de sidste 3 huller, sidste hul. Hvis stadig lige: Lodtrækning.

Ved matcher afviklet efter hulspilsreglerne afvikles lige resultat ved Sudden Death.


Påklædning:
Turneringsledelsen kan nægte en spiller starttilladelse, såfremt det skønnes, at klubbens påklædningsregulativ er væsentligt tilsidesat.

Mobiltelefoner:
Spilleren bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrrer andre spillere. Sker dette, og finder turneringsledelsen, at spilleren herved er skyldig i et alvorligt brud på etikettereglerne, kan den diskvalificere spilleren efter regel 33.7. 

Lokale regler (udover de på scorekortet anførte):
Vil til daglig fremgå af hovedtavlen. På turneringsdage vil de lokale regler være ophængt i starterhuset.

Afbrydelse af spillet:
Såfremt turneringsledelsen skønner det nødvendigt (f.eks. storm eller oversvømmelse af greens), kan den suspendere spillet, og spillerne skal i så fald følge regel 6-8b. Signalet vil være to tæt på hinanden fulgte trut fra et tågehorn, udført flere steder på banen. Såfremt der er fare for lynnedslag vil signalet være fire tæt på hinanden fulgte trut fra et tågehorn flere steder på banen, og spillerne skal i så fald indstille spillet øjeblikkeligt. Ved afbrydelse af spillet skal spillerne forblive i området til spillet genoptages eller andet bestemmes af turneringsledelsen.

Spillerne må ikke genoptage spillet, førend turneringsledelsen har givet tilladelse hertil, hvilket vil ske ved et langtrukket trut fra et tågehorn flere steder på banen.

Overholdelse af tidsfrister:
Spillernes opmærksomhed henledes på vilkårene i turneringsbetingelserne for overholdelse af tidsfrister i klubbens gennemgående hulspilsmatcher og overtrædelse heraf.

I øvrigt:
Erindres om handicapreglerne for regulering af handicap, dvs. at handicapregulering såvel nedad som opad er gældende fra det øjeblik runden er færdigspillet, uanset om runden er registreret i GolfBox. Kun spillere med EGA-handicap reguleres.

Protester:
Protester, der indgives i henhold til regel 34-1 undtagelser, skal indgives senest på den femte dag efter slagspilsturneringens afslutning.

Turneringsudvalget (redigeret juli 2013)

(c) Rungsted Golfklub 2018