OPDATERET 12.04.2024

Status på faciliteter:

RGK 18 huller: ÅBEN*

Driving Range: ÅBEN

Putting Green: ÅBEN

Indspilsgreen: ÅBEN

Pitch & Put bane (6 huller): ÅBEN

* FROST/RIMFROST
Der spilles til den green, hvor flaget står. Ved frost/rimfrost spilles der til vintergreens.
Flaget står på vintergreens indtil frosten slipper, så flytter greenkeeperne flagene tilbage på greens.
Der må kun spilles til sommergreens, hvis flaget er flyttet ind på greenen.

LOKALREGLER

På fairway eller kortere klippet arealer er der oplæg indenfor et scorekort – ikke nærmere hullet.
Lokalregel 8E-2: ”Løft, rens og genplacer” er gældende, når din bold ligger i semirough.

(c) Rungsted Golfklub 2018