Målsætning
Den overordnede målsætning er hele tiden at skabe et godt fundament for at udvikle dygtige, glade golfspillere.

Såvel det sportslige som det sociale aspekt vægtes højt for at opnå størst mulig motivation hos juniorerne.
Det er vigtigt at skabe nogle trygge rammer, hvor juniorerne – på tværs af alder og køn – kan finde gode venskaber.
Det skal være både sjovt og rart at komme i klubben, og der skal hele tiden være spændende udfordringer, som kan udvikle juniorernes spillemæssige færdigheder.

Juniorudvalg
Juniorudvalget består et antal personer, som arbejder 100% frivilligt i samarbejde med klubbens pro’er , sportsudvalget og klubbens administration.
Der er løbende over sæsonen brug for forældrehjælp til at udføre mindre, afgrænsede arbejdsopgaver.

 

I 2024 består udvalget af: 

Louise Gregersen, Michael Leidersdorff, Christian Holten Havemann Olsen, Stephanie Aabrink, Peter Ligaard og Susanne Jönsson (adm)

Kontakt: info@rungstedgolfklub.dk

Sponsorer
Gennem de seneste år har vi fået en fantastisk opbakning fra sponsorer, som gerne vil være med til at bakke op, og bidrage til at udvikle juniorerne – både socialt og sportsligt.

(c) Rungsted Golfklub 2018