Rungsted Golf Klub tilbyder flere forskellige former for medlemskab, så typen af medlemskab (i vidt omfang) kan tilpasses den enkeltes behov.

Er man interesseret i medlemskab, kontaktes administrationen ved enten personligt fremmøde eller pr. telefon - vi vil meget gerne yde differentieret rådgivning ift. de individuelle spørgsmål, som potentielle nye medlemmer har.

Ansøgning om medlemskab skal indeholde anbefalinger fra to eksisterende medlemmer (proponenter) i klubben. Udover anbefalingen til klubben bidrager proponenterne til, at nye medlemmer introduceres til klubben og til øvrige medlemmer, som de kan mødes, træne og spille med. Det giver en god start i klubben til gavn for både de nyindtrædende medlemmer og den eksisterende medlemskreds.

Der kan også ansøges om medlemskab uden proponering; kender man ikke umiddelbart et eller flere medlemmer i klubben, kan medlemskab evt. opnås gennem en ansøgning fulgt af en personlig introduktion til klubben gennem et interview med én fra klubbens medlemsudvalg.

Alle ansøgninger skal behandles af medlemsudvalget.

Hent ansøgningsskema her, udfyld og send til klubben på info@rungstedgolfklub.dk.


Aktive voksne/juniorer - fuldtid
Spil på banen forudsætter at spilletilladelse/Det Grønne Kort er opnået. Der gælder regler for booking af starttider på GolfBox, afhængig af spillerens handicap. Max. samlet spillehandicap i en bold er 108.

A-medlem 30+ år
Et A-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox, fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter samt stemmeret på klubbens generalforsamling. Et A-medlem må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris.

70+ år (uden indskud)
Et 70+ medlemskab giver samme spilleret på banen som A-medlemskab. Indmeldelse sker uden indskud men med ekstra betaling hvert år på kr. 4.300,-, se under kontingent og indskud.

26-29 år
Et 26-29 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox, fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter samt stemmeret på klubbens generalforsamling. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris.

22-25 år
Et 22-25 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox, fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter samt stemmeret på klubbens generalforsamling. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris.

Junior til 21 år
Et junior til 21 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox samt fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter. Juniorer må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris. Juniorer har stemmeret på generalforsamlingen, når de er fyldt 18 år.


Flex-medlemskaber
Flex-medlemmer kan ikke deltage på klubbens hold i DGU turneringer, men har adgang til deltagelse i klubbens egne turneringer.

Flex 15-21 år
Et Flex 15-21 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox samt fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter. Et Flex 15-21 år medlemskab indeholder fire greenfeebilletter til Rungsted Golf Klub, og ønskes yderligere spil på banen kan greenfee tilkøbes til gæstepris. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris.

Flex 22-25 år
Et Flex 22-25 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox samt fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter. Et Flex 22-25 år medlemskab indeholder fire greenfeebilletter til Rungsted Golf Klub, og ønskes yderligere spil på banen kan greenfee tilkøbes til gæstepris. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris.

Flex 26-39 år
Et Flex 26-39 år-medlemskab giver spilleret på banen, adgang til booking af starttider i GolfBox samt fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter. Et Flex 26-39 år medlemskab indeholder fire greenfeebilletter til Rungsted Golf Klub, og ønskes yderligere spil på banen kan greenfee tilkøbes til gæstepris. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris.

Hverdag/ugedag 80+ år
Et Hverdag 80+ medlemskab er et flex-medlemskab, som giver begrænset spilleret på banen, men i øvrigt fri anvendelse af klubbens øvrige faciliteter. Der må spilles mandag til fredag, og der kan alene bookes starttider frem til kl. 14:00. Spilleren må medbringe op til tre greenfeegæster til gæstepris. Kan kun anvendes af spillere over 80 år.

 

(c) Rungsted Golfklub 2018