Kontingenter 2024
I alle kontingenter i Rungsted Golf Klub er inkluderet:
- Fri adgang til alle faciliteter
- Frie træningsbolde

I de aktive kontingenter tillige:
- Fri brug af trolleys
- Mulighed for at tage tre gæster med til reduceret pris i egen bold

Restaurant:
Som medlem i Rungsted Golf Klub er der desuden eksklusiv ret til at benytte klubbens restaurant, som kun er forbeholdt medlemmer og gæster i klubben.

Indskud 2024
Ved optagelse som aktivt medlem i Rungsted Golf Klub betales et indskud.

Straksindskuddet for et aktivt A-medlem er kr. 46.000.
Alternativ er der mulighed for at betale kr. 57.000 over fem afdrag: 1 x kr. 17.000 plus 4 x kr. 10.000.

Junior indtil 21 år samt unge op til 29 år betaler et lavere indskud og har deres egen rateordning, således at betalingen fordeler sig i rater fra indmeldelsesåret. Se tabellen herunder.

Yderligere information herom kan fås ved henvendelse til klubbens administration.

A-medlem (30+) DKK 15.500
Fuldtid 70+ (uden indskud) DKK 19.800
Hverdag 80+ (flex) DKK 9.400
26-29 år DKK 9.400
22-25 år DKK 6.650
Junior til 21 år DKK 4.600

Flex 16-21 år DKK 1.975
Flex 22-25 år DKK 3.650
Flex 26-39 år DKK 5.625

Passiv II DKK 3.650
Passiv Junior til 21 år DKK 1.250
Passiv 22-25 år DKK 2.200
Indskud senior DKK 46.000
Indskud senior afdrag over 5 år DKK 57.000
Indskud junior til 21 år DKK 20.000
Indskud 22-25 år DKK 25.000
Indskud 26-29 år DKK 30.000
(c) Rungsted Golfklub 2018