Som passiv i RGK beskyttes indskudsbetalingen, så der ved genaktivering af et aktivt medlemskab ikke skal betales et nyt indskud. Som passiv har man fuld adgang til klubbens faciliteter - banen undtaget.

Passive medlemmer af Rungsted Golf Klub har ikke spilleret og ikke stemmeret ved generalforsamlingen.


Passiv II
Passiv II-medlemskab kan alene opnås af medlemmer der er aktive medlemmer i klubben, men som af én eller anden årsag ønsker at holde en ”pause” fra golfspillet.

Medlemmer kan komme tilbage til aktivt medlemskab mod at betale differencen mellem de to medlemskabstyper. Det er dog en forudsætning, at der er plads til at optage aktive medlemmer på det pågældende tidspunkt.

Bestyrelsen forbeholder sig (jf. vedtægterne) ret til at udsætte optagelse til aktivt medlemskab, såfremt der er opført mere end 1.050 aktive medlemmer. Passiv II medlemmer kan frit benytte klubbens træningsfaciliteter, pitch & putt banen samt restauranten.

Ved overgang til passivt medlemskab mistes spilleretten. 


Passiv 22-25 år
Passiv 22-25 år-medlemskab kan vælges af medlemmer der er aktive 22-25 år-medlemmer i klubben, men som af én eller anden årsag ønsker at holde en ”pause” fra golfspillet.

Den aftalte indskudsplan opretholdes i perioden. Ved udgangen af det år man fylder 26 år overføres medlemmet til Passiv II.

Medlemmer kan komme tilbage til aktivt medlemskab mod at betale differencen mellem de to medlemskabstyper. Det er dog en forudsætning, at der er plads til at optage aktive medlemmer på det pågældende tidspunkt.

Bestyrelsen forbeholder sig (jf. vedtægterne) ret til at udsætte optagelse til aktivt medlemskab, såfremt der er opført mere end 1.050 aktive medlemmer. Passiv II medlemmer kan frit benytte klubbens træningsfaciliteter, pitch & putt banen samt restauranten.

Ved overgang til passivt medlemskab mistes spilleretten.

Passiv I/træningsmedlem
Passiv I-medlemskab kan opnås af ansøgere der alene ønsker at anvende klubbens træningsfaciliteter, restaurant eller deltage i bridgeklubber i klubben. Der betales ikke indskud til klubben. Ønskes et aktivt medlemskab af klubben, betales indskud. 

Passiv Junior
Passiv Junior-medlemskab kan vælges af medlemmer, der er aktive juniormedlemmer i klubben, men som af en eller anden årsag ønsker at holde en ”pause” fra golfspillet. Den aftalte indskudsplan opretholdes i perioden.

Ved udgangen af det år man er fyldt 22 år overføres medlemmet til Passiv-22-25 år.

Medlemmer kan komme tilbage til aktivt medlemskab mod at betale differencen mellem de to medlemskabstyper.

Bestyrelsen forbeholder sig (jf. vedtægterne) ret til at udsætte optagelse til aktivt medlemskab, såfremt der er opført mere end 1.050 aktive medlemmer. Passiv II medlemmer kan frit benytte klubbens træningsfaciliteter, pitch & putt banen samt restauranten.

Ved overgang til passivt medlemskab mistes spilleretten.

(c) Rungsted Golfklub 2018