Rungsted Golf Klubs sportsudvalg skal tiltrække, udvikle og fastholde talenter gennem et systematisk og struktureret bredde- og elitearbejde. Målet er, at RGK i 2023 skal være blandt Danmarks førende golfklubber målt på sportslige resultater og i udviklingsarbejdet med unge spillere for hold såvel som individuelt.

Strategiske statements:

  • Vi ønsker at udvikle vores egne spillere i samarbejde med klubbens Pro Team, fra begynder til eliteniveau
  • Vi er bevidste om, at bredden skaber eliten, og at vi derfor skal have differentierede tilbud - tilpasset forskellige niveauer, aldersgrupper og ambitioner

 

Vores værdier og leveregler

Respekt
- Gennem bedre kendskab til hinanden respekterer vi, at vi er forskellige og har forskellige behov
- Vi bevarer den gode tone og siger tingene, som vi oplever dem

Fællesskab
- Vi vil hinandens bedste
- Vi inviterer alle med – store, små og på tværs af alder og køn

Engagement
- Vi er åbne overfor inputs
- Vi prioriterer klubaktiviteter og vores elitematcher

Ambitioner
- Vi gør de indsatser, der skal til for at nå vores mål
- Vi støtter hinanden i bestræbelserne på at nå vores mål

(c) Rungsted Golfklub 2018