16. maj 2024
Midlertidig lokalregel

Lokalregel 8E-2: ”Løft, rens og genplacer” er gældende på fairways.
   Uddybende forklaring: Når en spillers bold ligger på fairways må bolden løftes, renses og genplaceres uden
   straf. Spilleren skal markere stedet, før bolden løftes (se Regel 14.1), og bolden skal genplaceres på dens oprindelige 
  position (se Regel 14.2). Boldens leje må ikke forbedres.

Faste lokalregler

Banens afgrænsninger er markeret med hvidt. Enten på pæle eller med hvide markeringer på lygtepæle langs 13. og 14. hul. Jernkanten til den belagte sti bag 18. green danner også afgrænsningen.

De inderste lodrette sider af træafgrænsningerne, på 3., 6. 7. og 15. hul danner grænsen til strafområdet

Ved opstammede træer er kun støttestolper og eventuelle stropper ikke flytbare forhindringer, og der kan tages lempelse efter regel 16.1.

På 15. hul markerer græskanten bag greenen op mod rhododendronbedet out of bounds grænsen. Ligger bolden på jorden uden kontakt med græsset er den out.

Standard lokalregel E-5
Når en spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:
Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:
A. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
- Være kommet til at ligge stille på banen, eller
- Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

B. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.
I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:
- En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
- En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger  for placering af lempelsesområde:
- Skal være i det generelle område og
- Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:
- Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
- Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:
- Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
- Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller den, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds. (DENNE LOKALE REGEL VIL I VISSE MATCHER IKKE VÆRE GÆLDENDE).

STRAFFEN FOR OVERTRÆDELSE AF EN LOKALREGEL ER DEN GENERELLE STRAF.

Etikette
Alle forventes at passe på banen og oprette nedslagsmærker, rive i bunkers og at lægge opslået tørv tilbage

Golfvogne må ikke trækkes/køres mellem greens og bunkere, og de skal forblive på stien, hvor disse passerer teestedet

En golfrunde længde bør ikke overskride 3 timer og 55 minutter.

Hvis der er spillere på to nærtliggende teesteder (4/7 og 2/8) har spillerne, der er længst fremme på deres runde fortrinsret.

/RGK APRIL 2024

(c) Rungsted Golfklub 2018