Kontingenter 2023
I alle kontingenter i Rungsted Golf Klub er inkluderet:
- Fri adgang til alle faciliteter
- Frie træningsbolde

I de aktive kontingenter tillige:
- Fri brug af trolleys
- Mulighed for at tage tre gæster med til reduceret pris i egen bold

Restaurant:
Som medlem i Rungsted Golf Klub er der desuden eksklusiv ret til at benytte klubbens restaurant, som kun er forbeholdt medlemmer og gæster i klubben.

Indskud 2023
Ved optagelse som aktivt medlem i Rungsted Golf Klub betales et indskud.

Indskuddet for et aktivt A-medlem er kr. 42.000, dog med alternativ mulighed for at betale fem afdrag: 1 x kr.  12.000 plus 4 x kr. 10.000.

Junior indtil 21 år samt unge op til 29 år betaler et lavere indskud og har deres egen rateordning, således at betalingen fordeler sig i rater fra indmeldelsesåret.

Yderligere information herom kan fås ved henvendelse til klubbens administration.

A-medlem (30+) DKK 14.900
Fuldtid 70+ (uden indskud) DKK 19.000
Hverdag 80+ (flex) DKK 9.000
26-29 år DKK 9.000
22-25 år DKK 6.400
Junior til 21 år DKK 4.400

Flex 16-21 år DKK 1.900
Flex 22-25 år DKK 3.525
Flex 26-39 år DKK 5.400

Passiv II DKK 3.500
Passiv Junior til 21 år DKK 1.200
Passiv 22-25 år DKK 2.100

Træningsmedlemskab DKK 4.000
Indskud senior DKK 42.000
Indskud senior afdrag over 5 år DKK 52.000
Indskud junior til 21 år DKK 20.000
Indskud 22-25 år DKK 25.000
Indskud 26-29 år DKK 30.000
(c) Rungsted Golfklub 2018