12 marts 2020

Coronavirus/Covid-19

Information fra bestyrelse og administration om Coronavirus/Covid-19

Rungsted Golf Klub bakker op om de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne og Dansk Golf Union og har med udgangspunkt heri besluttet nedennævnte regler og opfordringer for den kommende tids færdsel og aktiviteter i Rungsted Golf Klub.

Spil på banen
Spil på banen kan foregå i privat regi, men klubturneringer aflyses. Det vurderes ikke, at smitterisikoen ved privat spil på banen er på et niveau, hvor der på nuværende tidspunkt er behov for en lukning.

Klubhus og øvrige indendørs faciliteter
Det anbefales, at indendørs aktiviteter indstilles. Vi fraråder herunder aktiviteter som f.eks. udvalgsmøder, bridgeklubber, klub i klubben arrangementer eller lignende aktiviteter. Indendørstræning i klubregi aflyses.

Restaurant
Restauranten holdes åben indenfor de tidligere annoncerede åbningstider men med følgende begrænsninger og øvrige initiativer til at minimere risikoen for smittespredning:

For at sikre større afstand mellem siddepladserne tages den store restaurant i brug for á la carte betjeningen, og der indføres en begrænsning til 24 pladser i den store restaurant og 20 pladser i bistroen. Med hensyn til selskaber skal der tages direkte kontakt til Jonas på tlf: 31 10 25 31.

Der vil blive udsendt særskilt information fra restauranten med oplysninger om yderligere tiltag til begrænsning af smitterisikoen men også med tilbud til medlemmerne om hjælp i form af bl.a. mad ud af huset, som kan være både praktisk og interessant i en tid, hvor vi måske ikke vil omgås hinanden så meget, som vi plejer.

Den opståede situation er en udfordring for Jonas og Mikkel, der ellers står klar med fastansat personale til at betjene medlemmerne fra sæsonstart. Vi opfordrer således medlemmerne til at bakke mest muligt op om restauranten, så Jonas, Mikkel og deres fortræffelige restaurant kan komme helskindet igennem krisen.

Kontor og shop
Det fælles område holdes åbent i rimeligt og relevant omfang med forventede daglige åbningstider mellem kl. 10 og 13. Åbningstider for telefon og kontor kan altid ses på klubbens hjemmeside.

Gruppeaktiviteter
Planlagte gruppearrangementer som eksempelvis gruppe- eller indendørstræning for elite eller juniorer aflyses eller (om muligt) udskydes.

Generalforsamling 2019/2020
Vi tager indtil videre forbehold for afholdelsen af den planlagte generalforsamling 16. april 2020.

Generelt
De her anførte anvisninger og retningslinjer er foreløbigt gældende til og med 29. marts 2020, og vi vender senere tilbage til situationen efter denne dato.

Undervejs følger vi følger udviklingen tæt og holder løbende øje med nye anvisninger eller anbefalinger fra myndighederne og/eller fra DIF og DGU. Vi forbeholder os således også når som helst og med kort varsel at indføre ændringer af de allerede vedtagne forholdsregler. Vi opfordrer generelt medlemmerne til at udvise forsigtighed, hensyn og passe godt på hinanden.

Bedste hilsener
Bestyrelsen og Administrationen

(c) Rungsted Golfklub 2018